Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.

Mis see on?

16.-17. augustil 2013 toimub Paides esmakordselt arvamuskultuuri festival, kus arutatakse erinevaid Eesti olevikku ja tulevikku puudutavaid küsimusi. Ettevõtmise eesmärk on luua Eestis avatud, kogu ühiskonda kaasav ja poliitiliste eesmärkideta arvamuskultuuri ja kodanikuharidust arendav kohtumispaik. Festivali korraldavad vabatahtlikud ja Paide linn, oma õla on alla pannud on Avatud Eesti Fond, Eesti Väitlusselts, vabaühenduste liit EMSL ja Eesti Koostöökogu. Mis_see_on

Ettevõtmine on inspireeritud Rootsis sel aastal juba 45-ndat korda toimuvast ühiskondlik-poliitilisest festivalist Almedals Veckan’ist (www.almedalsveckan.info) ning selle eeskujul Soomes ja Taanis sündinud sarnastest ettevõtmistest.​

Festival on ühiskonnaülene ja kõigile avatud. Ühiskonnaülene tähendab, et sündmus ühendab endas praktiliselt kõiki erinevate tegevusvaldkondade esindajaid. Avatud kõigile tähendab, et festivalile on oodatud osalema kõik huvilised ning festival  on avatud kõikidele organisatsioonidele ja institutsioonidele oma seisukohtade esitamiseks või teiste osalevate organisatsioonide aruteludes osalemiseks oma ideedega.

Festivali taotlus on see, et ärksate ning ;aktiivsete inimeste vahel leiab aset eluterve, inspireeriv ja lugupidav mõttevahetus Eesti ühiskonna jaoks kesksetel teemadel. Festivali põhimeetod on arutelu. Kasutatakse vestlust soodustavaid meetodeid (avatud ruum, maailmakohvik jne). Kaasa aitab arvamusplatside paljusus ja erinevatest valdkondadest inimeste viibimine ühel ajal samas kohas. See loob võimaluse sundimatuks mõttevahetuseks ja aruteluks.

Miks festival?– teemalavad

  • Eestis on väga vähe sündmusi, kus osalevad ühtaegu nii mõtlejate paremik kui ka aktiivsed kodanikud, nii vabaühendused kui ka erakonnad; kus kohtuvad erinevate tegevusvaldkondade esindajaid – riigiasutused, vabaühendused, kultuuritegelased, erakonnad, ettevõtjad, ülikoolid, meediaväljaanded, katusorganisatsioonid jne.
  • Eestis on vähe sündmusi, kus pääsevad esile uued kõnelejad ja mõtlejad erinevatest valdkondadest. Uutele mõtetele ja uutele kõnelejatele platvormi loomine on üks selle ettevõtmise juhtideedest.
  • Puudu on ka sündmustest, mis vaatlevad erinevaid teemavaldkondi ja küsimusi. On ilmne, et igal ühiskondlikul grupil (mõtlejad, kultuuri-, äri-, poliitikategelased jne) on neile iseloomulik suhtluskeskkond ja kohtumispaik – vähe on aga ühist ruumi oma seisukohtade ühtlustamiseks ja jagamiseks, mis ei ole samas allutatud konkurentsile avaliku tähelepanu pärast – mis oleks mitteametlik ning arendaks omavahelise läbikäimise ja suhtlemise kultuuri. Festival on avatud kõikidele erinevatele osapooltele päevakajaliste teemade tõstatamiseks ja arutamiseks.
– teemalavad
– avatud arutelud
– maailmavaatekohvikud
– õpitoad
– kultuuriprogramm

Osalejad saavad kuulda inspireerivaid kõnelejaid eri teemalavadel, olla osalised ühiskondlik-poliitilises debatis ja arvamusvahetuses, osaleda ideede loomises avatud arutelu alades või väljendada enda seisukohta vaba mikrofoni alal või vabalaval. Festivalil saab uusi teadmisi õpitubadest, samuti luua uusi kontakte ja võrgustuda.​ Osalevad organisatsioonid saavad võimaluse luua festivalil oma sündmus või korraldada diskussioon huvipakkuval teemal oma laval või avatud arutelualal. See võimaldab edastada inimestele oma sõnumit ja osaleda aruteludes ning kutsuda ka sündmusele oma võrgustik või sihtrühm.

Festivali korraldamine on käivitatud kodanikualgatusena ja tehakse teoks kümnete inimeste vabatahtliku tööga. Võtmerollis on Paide linn, Järva maakond ja kohalikud vabaühendused. Arvamusfestivali toetavad ja kaaskorraldavad Avatud Eesti Fond, Eesti Väitlusselts, vabaühenduste liit EMSL ja Eesti Koostöö Kogu. Kaaskorraldajateks on kutsutud ka vabaühendused, erakonnad,  katus- ja ettevõtlusorganisatsioonid, meediakanalid, mõttekojad.

Esimese üritusega seotud ootused

Korraldajate soov on esimesel Arvamusfestivalil:

  • tuua kokku inimesed üle Eesti, nii poliitilised kui ka mitte-poliitilised institutsioonid ja inimesed;
  • anda osalejatele võimalus suvises sundimatus festivaliõhustikus arutada Eesti oleviku ja tuleviku jaoks olulisi küsimusi, mida tavaliselt tehakse kinnistes koosolekuruumides formaalses õhkkonnas;
  • luua mõttevahetusplatvorm, kus Eesti jaoks olulistel teemadel peetavats aruteludes osalevad inimesed, sõltumata nende ametikohast või tiitlist – kust iganes;
  • luua osalejais tunne, et järgmisel aastal soovitakse tagasi tulla.

Esimesel aastal ei ole esmatähtis osalejate üldarv, vaid kohaletulnute hea tunne ning soov järgmisel aastal tagasi tulla.